Tags

Webinar ‘Wat betekent de nieuwe loonschaal huishoudelijke hulp voor de tarieven in uw gemeente?'


Datum
Plaats in agenda
Tijd
11:30 tot
Locatie
Online
Aanmelden
Omschrijving

Een van de grootste wijzigingen binnen de Wmo op dit moment is de invoering van de nieuwe loonschaal bij hulp bij het huishouden. Naar verwachting leidt invoering van deze nieuwe schaal ertoe dat de lonen van veel medewerkers de komende vijf jaar met 25% gaan stijgen. Gemeenten die nu al AMvB-plichtig zijn, zullen met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2018 deze loonsverhoging ook moeten bekostigen door het betalen van reële tarieven.

In het webinar staan Berenschot-adviseurs Melanie Knieriem en Wouter Poels, experts op het gebied van kostprijsberekeningen in de zorg, stil bij het begrip ‘reële tarieven’ en wordt inzichtelijk gemaakt welke impact dit heeft op zorgaanbieders. Ook worden de consequenties van deze nieuwe loonschaal voor gemeenten toegelicht: welke stijging in de uitgaven zijn er te verwachten en welke acties kunnen en moeten zij de komende maanden ondernemen?

Meer informatie

Melanie Knieriem MSc is afgestudeerd als bestuurs- en organisatiekundige en houdt zich binnen Berenschot bezig met vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering binnen gemeenten en bij zorgaanbieders op het sociaal domein. Zij begeleidde gemeenten en zorgaanbieders bij het berekenen van kostprijzen en/of vaststellen van tarieven voor de Wmo en de Jeugdwet. Ook deed zij onderzoek naar de bedrijfsvoering van verschillende zorgaanbieders in het sociaal domein. Voor haar dienstverband bij Berenschot, was Melanie Knieriem werkzaam binnen het openbaar bestuur.

Wouter Poels MSc is werkzaam als senior consultant zorg en welzijn bij Berenschot. Hij beschikt over een combinatie van sectorkennis en bedrijfskundige expertise. Door zijn onderzoekende houding weet hij complexe vraagstukken snel te doorgronden en adviseert hij vanuit een brede blik. Namens Berenschot helpt hij (zorg)organisaties, gemeenten en ministeries bij het oplossen van strategische vraagstukken. De afgelopen jaren trad Wouter Poels op als kartrekker bij de opstart en doorontwikkeling van een nieuwe organisatie op het snijvlak van het sociaal domein, zorg en dienstverlening. Vanuit deze rol was hij betrokken bij zowel aanbestedingen als implementaties.