Webinar Participatief werken in de gemeentelijke organisatie


Datum
Plaats in agenda
Tijd
11:30 tot
Locatie
Online webinar
Aanmelden

U kunt zich hier kosteloos aanmelden!

Omschrijving

Nu de relatie tussen samenleving en (lokale) overheid verandert, worden inwoners steeds vaker actief betrokken bij het formuleren en implementeren van beleid. Soms omdat inwoners dat zelf willen en soms omdat de overheid ertoe gedwongen wordt, zoals in het kader van de Omgevingswet. Tijdens het webinar krijgen deelnemers een toelichting op participatief werken en wat hiervoor nodig is binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast komen verschillende voorbeelden aan bod en ontvangen deelnemers praktische tips.

Meer informatie

Frederik van Dalfsen is bestuurskundige en als adviseur vooral actief binnen het lokaal bestuur. Hij houdt zich bezig met vraagstukken rondom bestuurlijke toekomst (herindeling, samenwerking, ambtelijke fusie) en participatie. In 2016 en 2017 was hij projectleider van het onderzoek dat leidde tot Pionieren in Participatieland (2017). Deze publicatie belicht de theorie achter participatief werken aan publieke waarde en de praktijk van Nederlandse gemeenten op dit punt.


Zie ook