Webinar Regionaal samenwerken aan een duurzame leefomgeving


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Online
Doelgroep

Dit interactieve webinar organiseren we voor beleidsmakers en -bepalers die op regionaal niveau constructief willen samenwerken met relevante partijen en stakeholders en antwoorden zoeken op actuele gebiedsopgaven.

Aanmelden

De inschrijvingstermijn is verlopen. U kunt zich niet meer aanmelden.

Omschrijving

Onze leefomgeving staat vol in de belangstelling. Grote vraagstukken zoals de energietransitie, het bouwen van voldoende woningen en het oplossen van de stikstofproblematiek komen er samen. Deze vraagstukken ontstijgen het lokale niveau, maar blijven op nationaal niveau abstract.

Antwoorden op deze vraagstukken moeten op regionaal niveau gevonden worden. Regionale gebiedsaanpakken, deals, visies, plannen en strategieën schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Deze visies en strategieën leiden echter niet zondermeer tot succesvolle uitvoering. Het blijkt lastig om op regionaal niveau samen te werken met alle relevante partijen en stakeholders.

Wat is er voor nodig om tot een vruchtbare samenwerking te komen? Daarover gaan we in gesprek op 25 november in dit interactieve webinar.

Kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Meer informatie

Na afloop van dit webinar:

Heeft u meer inzicht in de problematiek van een specifieke gebiedsopgave naar keuze;

 • Kent u de knelpunten en succesfactoren bij regionale samenwerking;
 • Kunt u gebruik maken van de kennis en ervaringen van collega’s uit het werkveld;
 • Heeft u geleerd van andere opgaven binnen het ruimtelijk domein.

Het programma ziet er als volgt uit:

Een inleiding door Emiel Reiding (Metropoolregio Amsterdam, voorheen programmadirecteur NOVI).

 • Een eerste ronde interactieve workshops over:
  • Regionale Energiestrategieën – laveren in een complex belangenveldAlle regio’s moeten tot ingrijpende keuzes komen over de regionale energietransitie. De samenhang met andere beleidsvelden is groot, net als de maatschappelijke gevoeligheid. Op zoek naar best practices.
  • De flexibele en meervoudige regioDat ‘de regio’ het schaalniveau is waarop veel opgaven in de fysieke leefomgeving moeten worden aangepakt, staat niet ter discussie. Maar wat is ‘de regio’ eigenlijk? We zien een groot aantal regionale samenwerkingen. Top-down opgelegd en bottom-up tot stand gekomen; tijdelijk en structureel. Steeds met een net andere afbakening, besturing en insteek. Met de Regio Deal aanpak als prominent voorbeeld. Het dilemma: meer congruentie of flexibel samenwerken
  • Gebiedsaanpakken stikstofDe stikstofproblematiek is hardnekkig en raakt veel sectoren. Gebiedsaanpakken moeten verlichting brengen. Hoe te beginnen?
  • Duurzame mobiliteit:In het klimaatakkoord is afgesproken dat provincies en gemeenten (samen: regio’s) regionale mobiliteitsprogramma’s gaan maken om ons mobiliteitssysteem te verduurzamen. Maar waar begin je als provincie, regio of gemeente? Hoe bepaal je samen een ambitie? Hoe bouw je samenwerking op en hoe daag je anderen uit om mee te doen?
  • Woekeren met ruimteDe energietransitie, de woningmarkt, ontwikkeling van nieuwe natuur, verduurzaming van de landbouw; het vraagt allemaal ruimte. Dit vraagt om samenhangende keuzes. Vooral op uitvoeringsniveau schuren de doelen. Hoe kunnen we op regionaal niveau komen tot een praktisch hanteerbaar afwegingsmechanisme en wie neemt daarin het voortouw?
 • Een tweede ronde workshops over overkoepelende vraagstukken: hoe kunnen de verschillende opgaven en aanpakken van elkaar leren?
 • Reflectie op de uitkomsten door Emiel Reiding.

Aanmelden

De inschrijvingstermijn is verlopen. U kunt zich niet meer inschrijven.