Webinar verbetering functiemix primair onderwijs


Datum
Plaats in agenda
Tijd
11:30 tot
Locatie
Online
Aanmelden

U kunt zich hier kosteloos aanmelden

Omschrijving

In het primair onderwijs blijft de differentiatie van functies achter ten opzichte van de andere onderwijssectoren. Dat terwijl een functiemix kan leiden tot een hogere onderwijskwaliteit. De vraag is hoe schoolbesturen en scholen die functiemix kunnen vergroten. Welke strategische en tactische HRM-onderwerpen spelen hierbij een rol? Welke handvatten gebruiken andere schoolbesturen om HRM te professionaliseren op dat vlak en hoe kunt u die toepassen? Bert Visser en Anouk Maassen van Edunamics beantwoorden deze vragen tijdens het webinar.

Meer informatie

Edunamics is een adviesbureau voor het voortgezet en primair onderwijs op het gebied van organisatieontwikkeling, HRM en bedrijfsvoering. Het bureau richt zich voornamelijk op de strategische en tactische ontwikkeling en de bijhorende (be)sturing van onderwijsinstellingen.

Oprichter Bert Visser was voorheen directeur Bedrijfsvoering van een groot schoolbestuur. Hij treedt op als sparringpartner voor bestuurders en houdt zich bezig met de ontwikkeling van strategische beleidsplannen, reorganisaties van schoolbesturen, begeleiding bestuurlijke fusies, reorganisaties bestuursbureaus en landelijk projectleiderschap HR-Goed voor elkaar (PO-raad).

Anouk Maassen was adviseur bij Haute samenwerkingen en werkt sinds 2016 bij Edunamics. Zij richt zich onder andere op workshops rond strategisch personeelsbeleid, advies over het doelmatig en efficiënt inrichten van ondersteuningsorganisaties, en advies over/implementatie van risicomanagement.