Webinar verdeling compensatiepakket coronacrisis


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Omschrijving

Op vrijdag 3 juli geven Philip van Veller (managing consultant bij Berenschot en voorheen hoofd Bestuursbureau VNG) en Gert Jan Bosland (Gemeentekas) van 9.00 tot 9.30 uur een toelichting op de verdeling van de extra middelen in het gemeentefonds.

Aanleiding is de brief van de minister van BZK hierover. In de meicirculaire was reeds aangekondigd dat er extra middelen beschikbaar zouden komen ter compensatie van de extra kosten en verminderde inkomsten van gemeenten door de coronacrisis. De verdeling over gemeenten was toen echter nog niet bekend. Nu de bedragen per gemeente gepubliceerd zijn, geven we u graag een toelichting over de verdeling en de achtergronden.

Als u het webinar wilt bijwonen, kunt u zich hier aanmelden.

Kosten

Gratis