Tags

Webinar WARM


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
Online
Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en provincies die betrokken zijn bij de Transitievisie Warmte of de Regionale Energiestrategieën. Tevens zijn andere geïnteresseerden ook van harte welkom.

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden via de website van EBN Events.

Omschrijving

Gemeenten, RES-regio’s en provincies zijn druk bezig met het maken van plannen om de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie te verduurzamen. Aardwarmte is één van de bronnen zijn die ingezet kan worden als collectieve warmteoptie in een warmtenet. Het potentieel van aardwarmte is dynamisch van aard en verandert door nieuwe inzichten van de ondergrond of in de warmtevraag. Daarom is de studie WARM (Waarde van Aardwarmte en Regionale Mogelijkheden) uitgevoerd.

In dit webinar leggen EBN, Berenschot en Panterra Geoconsultants uit hoe WARM een handvat kan bieden voor het opnemen van aardwarmte in de Transitievisie Warmte of Regionale Energiestrategie. WARM biedt gemeenten en RES-regio’s meer inzicht in de mogelijkheden in hun regio voor de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie. Tevens wordt er in dit webinar een update gegeven over de laatste stand van zaken rondom de ontwikkeling van UDG (ultradiepe geothermie) en wordt er verteld over het SCAN-programma en wat voor resultaten dit oplevert.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 13.00 -13.05 uur
  Introductie door presentator (Marcel Hoenderdos, EBN)
 • 13.05- 13.25 uur
  Het verduurzamen van de warmtevraag en de rol van aardwarmte als duurzame warmte bron. Introductie op WARM. (Nora Heijnen, EBN)
 • 13.25 - 13.40 uur
  Wat levert het SCAN-onderzoek op en wat kan u er mee? Wat is de huidige status van UDG? (Timme van Melle, EBN)
 • 13.40 – 14.15 uur
  Presentatie WARM: een toelichting op de studie en hoe u er mee aan de slag kunt (Joachim Schellekens Berenschot en Coen Leo Panterra Geoconsultants)
 • 14.15 – 14.30 uur
  Panelgesprek. Hoe kunnen gemeenten en RES-regio’s aan de slag met aardwarmte in de RES en TVW? En waar kunnen zij met vragen terecht?
Kosten

Gratis

Meer informatie

Dit webinar maakt onderdeel uit van de Week van de duurzame (aard)warmte. Deze week is gevuld met meerdere activiteiten en webinars. Kijk hier voor de andere webinars waar u zich voor kunt aanmelden.