Werklab Regionale Samenwerking


Datum
Plaats in agenda
Locatie
Europalaan 40, Utrecht
Doelgroep

Burgemeester, wethouders, gemeentesecretarissen en bestuursadviseurs

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het Werklab Regionale Samenwerking

Omschrijving

Gemeenten zoeken bij maatschappelijke opgaven steeds vaker oplossingen in regionaal verband. De recente decentralisaties en binnenkort de Omgevingswet zijn hier sprekende voorbeelden van. Om uw gemeente te helpen regionale samenwerkingen tot een succes te maken, organiseert Berenschot het werklab regionale samenwerking.

In dit werklab geven een aantal toonaangevende sprekers hun visie op de brede opgave van regionalisering. Zo gaat Ingrid van Engelshoven (Kamerlid D66 en oud-wethouder Den Haag) in op het nut en de noodzaak van regionalisering. En Peter Noordanus (burgemeester van Tilburg) vertelt over samenwerking bij grensoverschrijdende criminaliteit.

Vervolgens kunt u in een aantal beleidsinhoudelijke workshops verkennen wat de betekenis is van deze opgaven in de praktijk op fysiek, sociaal en veiligheidsdomein.

Workshop 'Energietransitie'

Tijdens het werklab Regionale Samenwerking op 27 oktober willen we met bestuurders en ambtenaren nadenken over de vraag hoe we op regionaal niveau de energietransitie kunnen versnellen. Tevens willen we met hen onderzoeken welke handelingsperspectieven interessant zijn om tot effectievere samenwerking te komen.

Bekijk de uitnodiging (pdf, 349 kB) met het uitgebreide programma van dit werklab.

Kosten

Deelname aan het Werklab Regionale Samenwerking is gratis.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roeland Stolk.