Borne, Aafke van den

Managing consultanta.vandenborne@berenschot.nl0614684952Wat drijft mij?Ik geloof erin dat iedereen het verschil kan maken voor een klant door verantwoordelijkheid te nemen en regelruimte te benutten, bijvoorbeeld in zelfsturende/ zelforganiserende teams. Organisaties waar mensen het verschil maken zijn in lijn hiermee ingericht. Systemen, processen en de structuur stimuleren initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Successen worden beloond en mensen spreken elkaar aan en dit is geworteld in de cultuur. Ik ben ervan overtuigd dat duurzame veranderingen met positieve resultaten alleen bereikt kunnen worden als al deze onderdelen hierop aansluiten. Betere resultaten en hogere betrokkenheid bij het werk en bij klanten, daar ga ik voor.Wat typeert mijn aanpak?Vanuit mijn gedrevenheid en betrokkenheid om een succes te maken van opdrachten ga ik enthousiast aan de slag. Samen met klanten zichtbare resultaten bereiken vind ik belangrijk. Maar dan wel resultaten die blijvend zijn. Het laten landen van een verandering in de praktijk zie ik als cruciale succesfactor. Ik zet me ervoor in om écht verandering in de praktijk te realiseren.Mijn opdrachten zijn divers en zijn altijd gericht op ontwikkeling; van organisaties en van mensen. Ik doe dit vanuit verschillende rollen zoals trainer, projectleider, coach en adviseur.Betrek mensen en ze raken betrokken. Ik help uw organisatie om betrokkenheid van managers en medewerkers, in teams, te vergroten en daarmee resultaten te verbeteren.