Zo pluk je als organisatie vruchten van technologische ontwikkelingen

3D printen, blockchain, machine-learning en A.I., robotisering, drones. De wereld verandert altijd . En ja, er valt wat over te twisten in welk tempo dit allemaal plaatsvindt en of je het woordje exponentieel kunt gebruiken.

3D printen, blockchain, machine-learning en A.I., robotisering, drones. De wereld verandert altijd. En ja, er valt wat over te twisten in welk tempo dit allemaal plaatsvindt en of je het woordje exponentieel kunt gebruiken. Maar één ding is zeker: zodra organisaties succesvolle toepassingen van innovaties ontdekken, zijn dat steeds weer schoolvoorbeelden voor andere organisaties.

Maar zolang die schoolvoorbeelden er nog niet zijn, is het onzeker wat en hoe erop geanticipeerd zou moeten worden – passend bij de individuele organisatie. Daarom verkennen we in deze blog hoe organisaties met een nuchtere blik kunnen voorsorteren op de huidige onzekere technologische ontwikkelingen.

Peter Kuiperij en Anissa Oukhiar

1 | Van banen verdwijnen naar nieuwe functies komen
Hoewel sommigen bang zijn dat huidige banen verdwijnen door technologische ontwikkelingen, zullen banen doorgaans niet verdwijnen, maar zal er eerder een verschuiving plaatsvinden in werkactiviteiten en rollen. Als we dit kwantificeren, komen we volgens het meest recente The Future of Jobs rapport uit op 75 miljoen banen die veranderen – maar niet volledig zullen verdwijnen (World Economic Forum, 2018). Deze verschuivingen vragen om aandacht van de organisatie en haar ontwerp in het geheel.

'Kortom, geen reden voor paniekvoetbal,
                wel reden om als organisatie actie te ondernemen.'

Voor deze verschuivende activiteiten en rollen zijn namelijk vaardigheden die aansluiten op de vierde industriële revolutie essentieel – bijv. 21st century skills, zoals digitale geletterdheid. Naar verwachting zal 58 procent van de huidige vaardigheden nog steeds nodig zijn in de periode 2018-2022. Kortom, geen reden voor paniekvoetbal, wel reden om als organisatie actie te ondernemen op die 42 procent nieuwe vaardigheden. Bijvoorbeeld door een ontwikkelsystematiek op te zetten om de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van passende vaardigheden zo klein mogelijk te maken.


2 | Besluitvorming op basis van human intelligence naar mixed intelligence
Uit recent onderzoek is gebleken dat een algoritme[1] vier keer beter is ten opzichte van managers als het gaat om het zetten van strategische doelstellingen; uitgaande van gemeten draagvlak, inspanning en capaciteit (J. van de Poll, 2018). Maar algoritmes hoeven de managers niet te vervangen: de interpretatiekracht en emotionele intelligentie van mensen biedt kansen voor mixed intelligence. Synergie tussen algoritme en manager biedt kansen voor beslissingen die op de lange termijn van nog meer toegevoegde waarde zijn voor de organisatie.

Wat hierbij helpt is om in ieder geval data op orde te hebben – en dat kan van alles zijn. Inkoop, verkoop, productie, personeelsdata. Echt van alles. Kloppende en schone datasets kunnen goud waard zijn, omdat de dwarsverbanden vaak verrassende, feitelijke inzichten en oplossingen opleveren.

3 | Van command & control naar connect & collaborate
Traditionele managementtheorieën hanteren command & control als uitgangspunt: de aanname dat het organisaties ten goede komt als veel (lees: alles) van bovenaf wordt opgelegd en er weinig ruimte is voor inbreng van medewerkers. Maar dit is iets wat je juist niet moet willen in een snel veranderende, onzekere, complexe omgeving waar continue noodzaak is voor innovatie en aanpassingsvermogen.

Pragmatisch bekeken betekent dit voor organisaties dat afdelingen, teams, entiteiten zo georganiseerd moeten worden dat er minimale afhankelijkheden zijn en dat teams zelf capaciteit en middelen in huis hebben om uitdagingen aan te gaan. Hierbij past dat nieuwe (informatie)technieken teams ondersteunen in samenwerking en zelfinzicht geven in prestaties en ontwikkelingen: connect and collaborate wordt hiermee ook echt mogelijk.

Kortom…
Zoals met veel zaken bevatten ook technologische ontwikkelingen haken en ogen. Door de exponentiele veranderingen die we momenteel doormaken, zijn organisaties doorgaans nieuwsgierig naar welke schoolvoorbeeld en blauwdruk zou passen. Zo’n voorbeeld is vaak niet een duurzame oplossing. En in een tijdperk van informatie overload en fake news, zit de waarde juist in het genuanceerde verhaal om te bepalen wat bij de organisatie past.

///

[1] Definitie algoritme: een set aan regels in een bepaalde volgorde om een probleem op te lossen.