Inclusie: het kan wél!

Het is voorpaginanieuws: de overheid heeft opnieuw het quotum arbeidsbeperkten niet gehaald. Voor het tweede jaar op rij loopt de overheid achter bij het realiseren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot 2018 moesten zij 10.000 extra banen gerealiseerd hebben. Momenteel blijkt uit de meting dat de teller blijft hangen bij 6.

Het is voorpaginanieuws: de overheid heeft opnieuw het quotum arbeidsbeperkten niet gehaald. Voor het tweede jaar op rij loopt de overheid achter bij het realiseren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot 2018 moesten zij 10.000 extra banen gerealiseerd hebben. Momenteel blijkt uit de meting dat de teller blijft hangen bij 6.500 extra banen.

Dit thema heeft de aandacht van de media. Op verschillende nieuwssites lezen we dat de marktsector wel aan zijn afspraken voldoet, en dat de overheid achterblijft. In het sociaal akkoord is afgesproken dat tot 2025 in totaal 125.000 extra banen gecreëerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking. De markt is verantwoordelijk voor 100.000 banen, en de overheid voor de resterende 25.000. Daarmee heeft de overheid nog een flinke inhaalslag te maken. Geredeneerd vanuit de telling en cijfers klopt dat. Maar het is te makkelijk om alleen op cijfers af te gaan en te roepen dat de overheid onvoldoende inspanningen verricht.

Overheid levert inspanningen

Uit onderzoek van Berenschot blijkt namelijk dat overheidswerkgevers percentueel meer inspanning leveren om mensen met een arbeidsbeperking werk te bieden, ten opzichte van de markt. De meest genoemde reden onder overheidswerkgevers waarom het nog niet lukt om functies voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren, is het ontbreken van geschikte functies en beschikbare vacatures. Daarnaast worden deze werkgevers door activering van de quotumwet geconfronteerd met een verdubbeling van het aantal te realiseren plaatsingen.

Ondanks deze uitdagingen zet de overheid wel haar schouders eronder. Zij hebben namelijk in één jaar tijd het aantal banen verdubbeld, en dat is een hele prestatie. De factoren die tot succes leiden volgens overheidswerkgevers betreffen draagvlak, een goede match, functies van toegevoegde waarde, een slagvaardige projectleider en juiste begeleiding.  En vergeet niet dat er ook bij de overheid mooie voorbeelden te vinden zijn van geslaagde plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking.

Opschalen van successen

En hoe kunnen we deze successen nog een tandje verder helpen? Het is opvallend dat overheidswerkgevers vaker nieuwe functies creëren dan private werkgevers. Deze laatste groep werkgevers zet in op bestaande functies en passen waar nodig deze functies aan. Zij kijken op een nieuwe manier naar de werkverdeling en creëren nieuwe mogelijkheden met job carving. Ook voor overheidswerkgevers is het de moeite waard om deze mogelijkheden te verkennen.

Maar bovenal, en dat geldt voor elke werkgever, moet intrinsieke motivatie voorop staan. We moeten niet uit het oog verliezen voor wie en waarom we dit doen. We staan voor de mooie uitdaging om iedereen een kans te geven te participeren in onze samenleving. Quotumwet of niet, we willen mensen een kans bieden om hun talenten te benutten. De kunst is dan om deze stappen richting inclusie vast te houden en te borgen in de organisatie. Het helpt daarbij om ambassadeurs in de organisatie in te zetten, en een vertaling te maken naar strategie en HR-instrumenten die deze inclusieve cultuur versterken.

Samen voor inclusie

Berenschot kan ook uw organisatie ondersteunen bij het inventariseren van mogelijkheden om tot duurzame plaatsingen voor mensen met een arbeidsbeperking te komen, of uw organisatie op weg helpen richting een inclusieve organisatie. Vanwege onze eigen ervaring in de praktijk met inclusie, begrijpen wij de casuïstiek van werkgevers. Daarbij geloven wij in waarderend ontwikkelen en realiseren van verandering. Dat betekent dat wij zoeken naar energie en successen vastpakken als bouwstenen om op door te bouwen. Samen zetten we ons in om inclusie naar een hoger niveau te tillen. U toch ook?

Doorpraten over wat Berenschot voor u kan betekenen op dit gebied? Bel of mail gerust!