Geneste, Anne-Fleur

  • Consultant
  • Als wedstrijdzeiler heb ik geleerd dat je het snelst vooruit gaat wanneer de zeilen perfect zijn afgestemd op de wind, de boot en je bemanning. Dit principe gebruik ik ook bij Berenschot. Mijn expertise is om een grondige analyse uit te voeren vanuit alle elementen die invloed hebben op de koers die gevaren wordt en vervolgens een praktische vertaalslag te maken zodat we tot een voorsprong kunnen komen. Op het gebied van informatiemanagement is dit relevant, omdat digitalisering vaak zeer complex is en een overzichtelijke aanpak vraagt.

    In adviestrajecten werk ik pragmatisch en resultaatgericht, ik wil een heldere structuur opzetten en tastbare doelen bereiken. Bij Berenschot doe ik dit in een team met gedreven professionals op het gebied van bestuurs- en organisatiewetenschappen, informatiemanagement en informatiebeveiliging.

  • Net als met zeilen, moet de koers die we varen afgestemd zijn op alle sleutelfactoren uit de omgeving. Alleen dan, kunnen we een succes boeken!