Kot, Ard

  • Consultant
  • Vanuit mijn ingenieurs-opleiding aan de TU Delft ligt mijn specifieke expertise op het gebied van procesoptimalisatie, modellering en cijfermatig analyses (waaronder benchmarks).

    Bijzondere interesse heb ik daarbij voor organisaties die zich inzetten voor het creëren van maatschappelijke waarde. In het bijzonder geldt dat voor care-instellingen en ziekenhuizen. Ik geloof erin dat juist deze maatschappelijke organisaties op een manier bedrijfsmatig kunnen werken die recht doet aan en past bij het bijzondere karakter van het werk en de doelgroep.

  • Met bedrijfsmatig werken de maatschappelijke waardecreatie vergroten