Baan, Arie-Jan

  • Senior consultant
  • Als klein kind hield ik al van goede verhalen. Verhalen die blijven hangen en je op het puntje van de stoel zetten. Deze voorliefde zet ik nu in bij Berenschot. Mijn expertise is om na een grondige analyse een appellerende boodschap te formuleren. Een boodschap die bewustwording creëert, beweging brengt en zo nodig mobiliseert. Steeds vaker is die beweging een digitale en door data gedreven transformatie.

    In adviestrajecten opereer ik pragmatisch en flexibel - ik geloof erin snel een concept te realiseren om dat vervolgens voortdurend te verbeteren. Ik werk het liefst in een veranderende context waar de urgentie om vooruit te gaan groot is en het ambitieniveau hoog is. Bij Berenschot doe ik dit in een team van bevlogen professionals op onder meer het gebied van zelforganisatie, leiderschap, cultuuronderzoek en werkgeluk.

  • Met betrokken en bevlogen adviseurs bouwen we aan het verhaal voor de toekomst, en werken we aan de impact voor vandaag.