Vernooij, Arthur

Senior consultanta.vernooij@berenschot.nl0614746531Beslissers in staat stellen om onderbouwd beslissingen te nemen over de toekomst van hun organisatie in de energietransitie. Dit is in één zin het leitmotiv van mijn dagelijkse werk. Ik werk vanuit een gedegen analyse van de externe omgeving, betrek hierbij de brede Berenschot expertise, en dwing te komen  tot  concrete en ‘actionable’ resultaten.  Dit doe ik op onderwerpen gericht op:groei (strategie, business development),beleid (overheid en semipublieke organisaties)innovatie (economische haalbaarheid)implementatie van bovengenoemdeVanuit een achtergrond in internationale bedrijfskunde en governance richt ik mij specifiek op dé duurzaamheids vraagstukken van het huidige decennium.  Denk aan energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire ketens, en water. Dit doe ik voor individuele bedrijven, clusters van bedrijven, (semi-)publieke organisaties en bracheorganisaties.