Vinkenburg, Bastiaan

Sectorleiderb.vinkenburg@berenschot.nl0651371886De cultuursector verdient meer kansen om artistieke, economische en maatschappelijke waarde te leveren. Daar draag ik in mijn rol als adviseur en sectorleider Kunst & Cultuur graag aan bij. Ik richt me met passie en overgave op strategische en bedrijfsmatige vraagstukken van bestuurders van culturele instellingen en bij overheden voor de cultuursector. Vraagstukken over kansen en ambities maar ook over risico’s en complexiteit.Uiteraard zijn ondernemerschap en financiering noodzakelijke voorwaarden om culturele waarde te kunnen creëren. Maar de waarde van kunst & cultuur kan het financiële perspectief ver overstijgen. De samenleving staat onder hoge spanning, onder meer door steeds grotere kloven tussen arm en rijk, kort en lang opgeleid, kwetsbaar en zelfredzaam. Rapporten als ‘Gescheiden Werelden’ van het SCP en ‘Cultuur in de Kanteling’ van het LKCA benoemen de noodzaak en betekenis van kunst & cultuur voor het samen leven. Kunst, zoals muziek, maakt mensen slimmer, verbindt culturen en overbrugt sociale verschillen.Ik help graag mee om de cultuursector toekomstbestendig, zelfstandig en ondernemend perspectief te bieden. Door de vele onderzoeken en adviesopdrachten die mijn collega’s en ik uitvoeren, weten we goed hoe de cultuursector functioneert en kan worden geholpen. We doen veel meer voor de cultuursector: we publiceren onderzoeksresultaten, we geven masterclasses en leiden werkbijeenkomsten. Ik treed regelmatig op als spreker of dagvoorzitter bij conferenties en debatten over de cultuursector.Mijn jarenlange ervaring en mijn opleiding Veranderkunde geven mij handvatten om culturele instellingen te helpen hun koers te bepalen en hun organisatie vorm te geven. Dat doe ik op basis van feiten en cijfers, maar evenzeer op basis van waarden en belangen. Zodoende kan ik bruggen bouwen tussen beleidsmakers en bestuurders. Ik zet deze vaardigheden ook in als toezichthouder en bestuurslid voor diverse podiumkunsteninstellingen in Amsterdam en mijn woonplaats Leiden.Verstand van zaken, gevoel voor cultuur