Damen, Ber

  • Directeur
  • Als bedrijfskundige en organisatiepsycholoog heb ik een levenslange fascinatie voor organisaties. Als plaatsen waar mens en arbeid samenkomen, als instituten van zingeving en betekenis, als laboratoria voor vernieuwing en verandering, als platforms voor samenwerking en conflict, als bronnen van vreugde en ergernis en als verschaffers van identiteit spelen organisaties een grote rol in ons leven, op meerdere fronten.

    Mij interesseert wat zij doen, hoe zij zijn ingericht, waar zij heen gaan, hoe zij zich ontwikkelen en hoe zij veranderen. Daaraan draag ik graag mijn steentje bij, zowel vanuit mijn rationele, bedrijfskundige achtergrond, als met mijn kennis en ervaring als psycholoog.

    Ik opereer met enthousiasme, zakelijkheid en empathie. Waar de harde en de zachte kanten van de organisatie samenkomen, ben ik op mijn best. Dus heeft u vragen op het gebied van de besturing, de inrichting, de bemensing, de ontwikkeling of de verandering van uw organisatie, dan sta ik u graag met raad en daad terzijde.

  • Een goed verhaal en een pragmatische aanpak: wat werkt is waar, de weg is belangrijker dan het doel en veranderen is wat je dóet elke dag!