Kersten, Bob

  • Consultant
  • Sociale zekerheid is een uiting van collectiviteit en toewijding; dat we voor elkaar zorgen wanneer het niet goed gaat met de ander. Het is een groot goed. Wanneer u werkt in de sociale zekerheid weet u dat er problemen kunnen ontstaan bij het uitvoeren van wetten en het werk. Zo kan het lastig zijn organisaties te structureren, het overzicht te houden, financieel grip te krijgen op problemen en hoe om te gaan met veranderingen. 

    Met deze problemen kan ik u helpen. Als jurist en filosoof werk ik binnen Berenschot om deze problemen multidisciplinair aan te pakken. Ik begrijp de inhoudelijke vragen en diens lading en kan argumenten daarnaast kwantitatief onderbouwen. Graag sta ik met een team voor u klaar om uw problemen helder te krijgen en voor u een oplossing te vinden.

    Ook in innovatieve oplossingen voor de publieke sector geloof ik. Zo zie ik toekomst in het implementeren van blockchaintechnologieën in het sociaal domein. 

    Wilt u eens van gedachte wisselen over de bovenstaande onderwerpen? Dan ben ik er graag voor u. U kunt me bereiken via de telefoon of e-mail. Ook ben ik er altijd voor in om een kop koffie te drinken.

  • Heldere en concrete analyses; diepgaand en duidelijk