Eigenhuis, Bram

Consultantb.eigenhuis@berenschot.nl0613941311Bij het ontwikkelen, transformeren en implementeren van een strategisch HR-beleid bied ik een kritische blik en praktische ondersteuning. Hoe richt je personeel en arbeid in zodat dit duurzaam voordeel oplevert? Welke factoren beïnvloeden het menselijk kapitaal nu en over 5 jaar?Strategische HR-vraagstukken zijn complex en uitdagend. Op het niveau van de medewerker gaat het onder meer om het stimuleren van motivatie, geluk en productiviteit, bijvoorbeeld door het vergroten van de duurzame inzetbaarheid. Op het niveau van de organisatie draait het om het leveren van een bijdrage aan een beter bedrijfsresultaat, bijvoorbeeld door de implementatie van HR analytics. En ook maatschappelijke trends als veroudering, digitalisering, de behoeften van nieuwe generaties en globalisering vragen om antwoorden.Ik streef ernaar om samen met de klant te komen tot een aanpak waarmee de organisatie verder kan. In de ontwikkeling hiervan ga ik kritisch te werk en stel de status quo continu op de proef. Data verkregen met bijvoorbeeld HR analytics en bewezen best principles ondersteunen het gedachteproces.Wilt u eens een kop koffie drinken of gewoon eens sparren over een dilemma? Stuur een berichtje of bel even. Waarde toevoegen aan personeel, organisatie en omgeving door middel van een strategisch en specifiek op uw organisatie afgestemd HR beleid