Pino, Catheel

  • Junior consultant
  • Het openbaar bestuur is één van de redenen dat het zo fijn is om in Nederland te wonen en te leven. Daar draag ik graag aan bij! Wij merken dat de uitdagingen en vraagstukken die spelen in het openbaar bestuur vaak complex zijn en oplossingen zijn niet zo eenvoudig te vinden zijn. Ik help u graag bij die zoektocht!

    Als jurist heb ik veel kennis van het Europees recht en het staats- en bestuursrecht, in het bijzonder het financieel bestuursrecht (denk aan subsidie-, staatssteun-, aanbestedings- en mededingingsrecht). Die kennis is vaak van grote waarde, maar nog belangrijker is dat ik die, samen met mijn collega's, kan verbinden aan de politiek-bestuurlijke, financiële, bestuurskundige en praktische kanten van uw uitdaging. Dat zorgt voor duurzame, gedragen en innovatieve oplossingen.

    Bent u op zoek naar zulke oplossingen? Neem dan gerust contact op!

  • Samen aan de slag voor een beter openbaar bestuur