Pino, Catheel

Consultantc.pino@berenschot.nl0611441725Het openbaar bestuur is één van de redenen dat het zo fijn is om in Nederland te wonen en te leven. Daar draag ik graag met u aan bij!Mijn collega’s en ik merken dat de uitdagingen en vraagstukken die spelen in het openbaar bestuur vaak complex zijn en (heldere en uitvoerbare) oplossingen niet zo eenvoudig te vinden zijn. Ik help u graag bij die zoektocht. Samen met collega’s adviseer en begeleid ik overheden bij vraagstukken rondom:·       publieke financiering,·       op het snijvlak van recht en digitale transformatie.·       samenwerking, en·       integriteit.Ik maak mij complexe thema’s snel eigen, waarbij ik het overzicht behoud en originele dwarsverbanden leg. Ik druk mij zowel op papier als in persoon begrijpelijk en helder uit en ben ervan overtuigd dat waar resultaat telt, draagvlak dat ook doet.Als jurist heb ik veel kennis van het Europees recht en het staats- en bestuursrecht, in het bijzonder het financieel bestuursrecht (denk aan subsidie-, staatssteun-, aanbestedings- en mededingingsrecht). In mijn projecten krijg ik energie van het verbinden van het recht met andere disciplines, zodat ook aandacht is voor de politiek-bestuurlijke, financiële, bestuurskundige, digitale én praktische kanten van uw uitdaging. Daarnaast betrek ik graag de wetenschappelijke ontwikkelingen in mijn advieswerk. Dit zorgt voor duurzame, gedragen en innovatieve resultaten.Bent u op zoek naar zulke resultaten? Neem dan gerust contact op, ik kom graag een keer langs!Samenwerken aan oplossingen die u écht verder helpen