Zijp, Christel van

Senior managing consultantc.vanzijp@berenschot.nlVerantwoordelijk voor opdrachten in het brede domein van de zorg, met specifieke ervaringsachtergrond in de curatieve zorg. Trekker van de beweging naar Juiste Zorg op de Juiste Plek. Op zoek naar vernieuwing door te zoeken naar wat mensen & organisaties drijft. Sterk in het vertalen van strategische uitdagingen naar een praktische aanpak, waarbij sleutelfiguren worden aangesproken op hun rol en verantwoordelijkheid. Verbindend, resultaatgericht en betrokken. Ruim 20 jaar aan het werk als organisatieadviseur in de zorg. Specialist op het terrein van strategieontwikkeling en samenwerking. Brengt inhoud & proces bij elkaar en weet als nodig op een inspirerende manier (belangen)verschillen te overbruggen.