Gort, Christiaan

Senior managing consultantc.gort@berenschot.nl0655364744Ik houd me bezig met organisatie-inrichtingsvraagstukken in de publieke sector. Sinds mijn studie bedrijfskunde richt ik mee op het effectiever inrichten van organisaties om maatschappelijke doelen te behalen. Daarbij ben ik zowel betrokken bij het ontwerp van organisaties en verandertrajecten als ook bij de begeleiding van de realisatie. Met de sector Openbaar Bestuur volg ik de ontwikkeling binnen de publieke sector. De afgelopen jaren heb ik veel publieke organisaties mogen begeleiding in hun verandering, zoals bij het herontwerp van een grote uitvoeringsdienst, doorontwikkelingsplan voor een grote gemeente of als programmamanager van een fusie. Ik hanteer daarbij een participatieve en expertmatige aanpak. Samen met de klant verken ik oplossingen waardoor draagvlak voor uitkomsten ontstaat en gefundeerde beslissingen worden genomen.De snelheid en onzekerheid over de richting van verandering neemt toe. Daarbij opereren organisaties steeds meer in netwerk van organisaties en maatschappelijke stakeholders. Hierdoor verandert het spel en de regels. Organisaties moeten daarop anticiperen. Dit vraagt meer wendbaarheid om ook in toekomst relevant te zijn. Ik help organisatie om wendbaarder te worden om 1) flexibel in te spelen op veranderingen; (2) kansen te zien en tijdig te benutten; en (3) bedreigingen snel het hoofd te bieden.