Gort, Christiaan

Senior managing consultantc.gort@berenschot.nl0655364744Ik houd me bezig met organisatie-inrichtingsvraagstukken in de publieke sector. Daarbij richt ik mee op het effectiever inrichten van organisaties om maatschappelijke doelen te behalen. Als organisatie-architect ontwerp ik de structuur van organisaties en bijbehorende transitietrajecten. Als trekker van de propositie ‘Organizational Design’ zorg ik voor de ontwikkeling van de gedachtengoed van Berenschot op dit gebied. Samen met het sectorteam Openbaar Bestuur houd ik de ontwikkeling binnen de publieke sector in de gaten. De afgelopen jaren heb ik veel organisaties begeleid in organisatievraagstukken, waarbij ik een aantal rijksdiensten heb begeleid in transitietrajecten en veel gemeenten bij de inrichting van hun organisatie. Ik hanteer daarbij een participatieve en expertmatige aanpak. Samen met het management verken ik structuur- en procesoplossingen waardoor draagvlak voor uitkomsten ontstaat.De organisatiestructuur vraagt een bredere kijk dan alleen een harkje. Het gaat om een afsprakenstelsel over verdeling van taken, beslissingsbevoegdheden en coördinatiemechanismen. De organisatiestructuur vormt daarbij de schakel tussen de strategie en het gedrag van medewerkers. Om die reden is organisatiestructuur van cruciaal belang in elk verandertraject.