Wijn, Cor

Managing consultantc.wijn@berenschot.nl0628798182Ingezet kan ik worden voor:het maken van een cultuurnota en het formuleren van cultuurbeleidhet formuleren van een toekomstvisie of een position paperhet geven strategisch advies en het maken van een bedrijfsplaninterim-management binnen overheden en bij culturele organisaties, culturele fondsen of landelijke verenigingenhet doen van een haalbaarheidstudiehet opstellen van scenario'shet uitvoeren van evaluatieonderzoekhet doorlichten van een organisatiehet opstellen van een bezuinigingsplanhet uitvoeren van analyses en benchmarkshet begeleiden van (of deelnemen aan) commissieshet deelnemen aan audits en visitatieshet voorbereiden en begeleiden van bouwwerkenhet realiseren van kunstwerken in de openbare ruimtehet geven van presentaties en lezingengespreksleiding en dagvoorzitterschappenIedere opdrachtgever weet wat hij wil. Maar niet iedere opdrachtgever weet wat er nodig is. Het verschil daartussen is de waarde die ik toevoeg. Ik breng deskundigheid, een open mind, resultaatgerichtheid en goede voorbeelden van elders.