Sloot, Davien van der

Junior consultantd.vandersloot@berenschot.nlCommuniceren gebeurt altijd en overal. Organisaties in de publieke, semi-publieke en private sector moeten in staat zijn veranderingen binnen en buiten de organisatie te signaleren én daar professioneel op in te spelen. Het verbeteren van de communicatiefunctie is van belang voor het behalen van organisatiedoelstellingen. Een klant hierbij van A naar B helpen is voor mij een belangrijke drijfveer.Als junior consultant ben ik binnen Berenschot betrokken bij diverse oefeningen, trainingen, adviestrajecten en onderzoeken op het gebied van (strategische) communicatie, veiligheid, bestuur en recht. Met een achtergrond in bestuurskunde, organisatiewetenschappen en communicatie ben ik in staat vanuit verschillende perspectieven (communicatieve) vraagstukken te bezien.Ik ga analytisch te werk, waarbij ik de specifieke context en klantvraag als leidend beschouw. De verbinding leggen tussen vraagstukken, onderwerpen en mensen is mijn kwaliteit. Mijn enthousiaste aard en gedrevenheid maken dat ik snel tot de kern kom en gedegen advies kan geven.Vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bezien en zo organisaties van A naar B helpen