Hartog, Denise

Consultantd.hartog@berenschot.nl0615217823De wereld is volop in beweging. Nieuwe trends en ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en bieden organisaties tal van mogelijkheid om te innoveren. Hoe kunt u uw organisatie inrichten om de kansen die deze trends en ontwikkelingen bieden optimaal te benutten? Hoe blijft uw organisatie wendbaar en veerkrachtig én hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie ook in de toekomst nog bestaansrecht heeft? Dit zijn vraagstukken waar ik mij graag in verdiep.Als adviseur bij Berenschot houd ik mij met veel enthousiasme bezig met het ontwerpen en inrichten van toekomstbestendige organisaties. Ik benader organisaties op een integrale wijze waarbij ik oog heb voor de organisatiestructuur én de werknemers. Een verandering in organisatiestructuur kan immers niet los worden gezien van een cultuur- en gedragsverandering en andersom. Is uw organisatie al klaar voor de toekomst? Ik kom graag in contact!Het creëren van toekomstbestendige organisaties