Buitendijk, Derck

Senior managing consultantd.buitendijk@berenschot.nl0653867224Sinds 2004 ben ik bij Berenschot werkzaam als senior managing consultant op het gebied van de fysieke leefomgeving (met name infrastructuur, mobiliteit en ruimte). Berenschot is een ideale omgeving om verschillende expertises en competenties met elkaar te verbinden. Mijn ervaring is dat juist deze combinatie van expertises en combinaties tot meerwaarde voor de klant leidt.Ik voel me vooral thuis in opdrachten op het snijvlak van bestuurlijke besluitvorming, visie- en strategieontwikkeling en organisatieontwikkeling en verandermanagement. Mijn specialisaties zijn het (bege)leiden van complexe samenwerkingsprocessen met meerdere partners en veranderprocessen waarbij organisaties moeten leren samenwerken c.q. anders moeten werken in netwerken .Ik ben een resultaatgerichte bruggenbouwer en effectief in het opereren in teams en smeden van samenwerkingen. Ik ga in werkrelaties een sterk commitment aan met betrokken mensen (bestuurders, managers, professionals) en zoek daarbij steeds de verbinding. Ik ben sterk in het in omzetten van urgentie naar beweging en resultaat vanuit een inspirerend perspectief en weet daarbij focus en tempo te houden. Ik ben een conceptueel denker die oog voor de strategische lijn combineert met aandacht voor de uitvoering. Daarnaast ben ik goed in staat om het bestuurlijke perspectief te verbinden aan professionele expertise en aan de organisatorische opgaven.Ik werk in verschillende rollen: ondersteunend aan leidinggevenden of professionals, als programmamanager of procesmanager en soms ook als inhoudelijk expert/adviseur. Daarnaast treed ik op als facilitator van workshops en conferenties, (gast)docent, coach en mediator en heb ik ervaring als groepsmanager en interim-manager.Buiten mijn werk om ben ik actief als voetbalscheidsrechter (KNVB).Ik publiceer regelmatig, zowel op het gebied van verkeer en vervoer als op het gebied van organisatieontwikkeling. Recent publiceerde ik in het vakblad Openbaar Vervoer Magazine een artikel over de vernieuwing van aanbestedingen in het openbaar vervoer.In 2008 won ik voor het artikel “Werken aan vertrouwen in organisaties” de prijs van de Orde voor Organisatie Adviseurs (OOA) voor de beste professionele publicatie van 2008 (samen met Piet Hoekstra en Volken Timmerman).ingewikkelde samenwerkingsprocessen werkbaar maken en naar een hoger niveau brengen