Mooiman, Dieneke

  • Consultant
  • De fysieke omgeving beïnvloedt ieders leven. Zonder erbij stil te staan verwarmen we onze huizen, reizen we met fiets, auto of openbaar vervoer naar school of werk en leven velen van ons beneden zeeniveau zonder daar wakker van te liggen.

    Ondertussen werken er verschillende overheden, maatschappelijke instellingen en bedrijven dagelijks samen om de leefbaarheid, veiligheid en toekomst van Nederland veilig te stellen en steeds een beetje mooier te maken. Hierbij ligt wat mij betreft de toekomst in het optimaliseren van deze samenwerking, omdat uiteindelijk alles met elkaar in verbinding staat.

    Mijn interesse ligt bij het verbinden van mensen in samenwerkingsopgaven. Met een kritische blik, een resultaatgerichte houding en mijn bestuurskundige achtergrond zoek ik naar oplossingen voor complexe vraagstukken in het fysieke domein. Daarbij combineer ik graag theorie met praktijk en schakel ik makkelijk tussen verschillende schaalniveaus.

    Voornamelijk uitdagingen gerelateerd aan duurzaamheid en klimaat, waarbij een lange termijnvisie in het ogenschouw wordt genomen, vertaal ik graag naar concrete acties in het hier en nu. Momenteel houd ik me bezig met de energietransitie, en de vertaling van deze (inter)nationale opgave naar het regionale niveau.

  • Samen werken aan oplossingen voor een duurzame(re) toekomst