Verknoop klimaatadaptatie en de Omgevingswet!

Verknoop klimaatadaptatie en de Omgevingswet ! De implementatie van de Omgevingswet biedt een uitgelezen kans om stappen te zetten met klimaatadaptatie binnen uw gemeente. Met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en nieuwe collegeakkoorden is dit bovendien hét moment om bestuurlijk commitment uit te spreken voor klimaatadaptief beleid.