Martens-Bakker, Dieuwke

 • Senior consultant
 • Ik heb ruim 13 jaar ervaring binnen de energie-, milieusector op diverse duurzaamheidsthema’s. Ik werk graag nauw samen met mijn klanten om gezamenlijk het proces met betrokken stakeholders in te richten en de best mogelijke resultaten te behalen. Mijn werkzaamheden zijn gericht op opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, de Omgevingswet, regionale clustervorming en nieuwe mobiliteitsconcepten. Mijn klanten zijn bestuurders, topambtenaren, directeuren, maatschappelijke organisaties en private ondernemingen.

  Door mijn werkervaring voor uiteenlopende sectoren (energie, milieu, maakindustrie, landbouw, financiële sector) ben ik uitstekend in staat om inhoud en proces met elkaar te verbinden, onderliggende belangen inzichtelijk te maken en strategische en innovatievraagstukken te vertalen naar concrete acties.

  In eerdere functies heb ik in verschillende regio’s samenwerkingsvormen ontwikkeld met financiering van de Europese Commissie, het Ministerie van Economische Zaken, en diverse Provincies.  Daardoor heb ik ruime ervaring opgedaan met de dynamiek en het belang van regionale positionering.

  Ik ben gespecialiseerd in het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen (multiple helix) vanuit een ketenbenadering, ik fungeer daarin als ijsbreker, sla de piketpaaltjes en begeleid het  proces tot een gezamenlijk succesvol resultaat. Ik maak hierbij veelvuldig gebruik van mijn opleiding en ervaring als mediator om het proces effectief te laten verlopen.

  Ik doorzie het belang van organisaties om voorbij eigen ambities te kijken naar het grote geheel en daarin met andere organisaties in de keten de krachten te bundelen voor een duurzamer resultaat.

  Ik heb een goed gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen binnen organisaties en klanten noemen mij creatief en integer in het gezamenlijk zoeken naar nieuwe kansen of oplossingen. Mijn werkwijze kan worden gekenmerkt als resultaatgericht, enthousiast, ondernemend en verbindend.

  Mocht je vragen hebben over een (beoogde) samenwerking, een maatschappelijk thema en/of het behalen van een ambitie, dan kun je altijd contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek:

  06-30897097.

 • Het inrichten van publiek private samenwerkingsvormen op maatschappelijke thema’s, waarbij de opgave, het gezamenlijk belang en het behalen van concreet resultaat voorop staat!