Klimaattop in Marrakesh: wat betekent dit voor Nederland?

Van 7 tot en met 18 november vond de jaarlijkse klimaattop plaats. Berenschot was ook aanwezig. Bijna 200 landen en andere actoren zoals bedrijven, maatschappelijke en internationale organisaties namen deel. De top, die dit jaar in Marrakesh plaatsvond, werd door ruim 20.000 mensen bezocht.