Haas, Eddo de

Managing consultante.dehaas@berenschot.nl0621518277Eddo is een ervaren consultant voor vraagstukken op het snijvlak van organisatie en ICT, waarbij hij ook uitstekend in staat is de adviezen te implementeren. Hij voert opdrachten uit voor zowel overheden als commerciële organisaties. Speerpunten zijn openbare orde en veiligheid (Defensie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Politie, Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Dienst Justitiële Inrichtingen) en de zorgsector (care). Inhoudelijke aandachtsgebieden zijn o.a. informatiemanagement, de organisatie van ICT beheer, het inrichten van (ICT-)regie-organisaties en portfoliomanagement, informatiebeveiliging en identity&access management, en pakketselecties en -implementaties. Daarnaast heeft Eddo ook ruime ervaring als projectleider (Prince2) en interim manager.Optimaal afstemmen van de informatievoorziening op de bedrijfsprocessen door slimme inzet van ICT