Mark, Esther van der

Consultante.vandermark@berenschot.nl0610973200In vraagstukken breng ik een combinatie van zorginhoudelijke ervaring als orthopedagoog én bestuurskundige kennis. Binnen het complexe zorg- en onderwijsstelsel vind ik het belangrijk om de ondersteuningsbehoeften van de cliënt en de leerling centraal te stellen. Wat heeft de leerling of de cliënt nodig en hoe kunnen we dat met elkaar realiseren? Door aandacht te hebben voor verschillende perspectieven en belangen van alle betrokken partijen, die zich bevinden op verschillende niveaus, zowel systeemniveau als uitvoerend niveau en deze met elkaar te verbinden. Op deze manier kunnen we gezamenlijk recht doen aan de behoeften en de wensen van de cliënt en de leerling.  Recentelijk heb ik onderzoek gedaan naar ‘Zorg in Onderwijstijd’. Waar de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen inzichtelijk zijn gemaakt en nadere informatie is gegeven over welke ondersteuning vanuit ‘zorg’ en welke ondersteuning vanuit ‘onderwijs’ gefinancierd zou moeten worden. Ik vind het leuk en uitdagend om opdrachten uit te voeren op het raakvlak van de zorg- en onderwijswereld.Hoe kan ik u helpen om de zorg en het onderwijs te verbeteren? Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.Iedere dag de zorg- en onderwijswereld een stukje beter maken door aandacht te hebben voor verschillende perspectieven en belangen en deze met elkaar verbinden.