Veranderen in gemeenteland: #hoedan?

Evelien Bults en Egmont Tilleman De toenemende digitalisering en automatisering, de participatieve samenleving, de Omgevingswet, de transformatie van het sociaal domein, regionale samenwerking …er komt nogal wat op gemeenten af. En de ontwikkelingen die op gemeenten af komen volgen elkaar ook steeds sneller op.