Veranderen is…gewoon een goed verhaal

Evelien Bults en Marije Hautvast Net als andere organisaties bewegen gemeenten zich in een dynamische, steeds veranderende context. De participatiemaatschappij, de Omgevingswet, toenemende digitalisering en automatisering: het vraagt andere competenties van gemeentelijke organisaties en haar ambtenaren.

Evelien Bults en Marije Hautvast

Net als andere organisaties bewegen gemeenten zich in een dynamische, steeds veranderende context. De participatiemaatschappij, de Omgevingswet, toenemende digitalisering en automatisering: het vraagt andere competenties van gemeentelijke organisaties en haar ambtenaren. Het is niet voor niks dat veel gemeenten bezig zijn met een doorlichting en doorontwikkeling van hun organisatie. We zien bij onze klanten dat er in deze context aandacht is voor aanpassingen in structuur en proces. Ook wordt er gekeken naar het gewenste gedrag van de toekomst en de communicatie over het ‘hoe’ en ‘wat’ van de verandering. Voldoende, zou je kunnen denken….

Succesvol veranderen vraagt om een goed verhaal
Succesvol veranderen vraagt wat ons betreft echter meer. Het vraagt dat mensen vanuit hun intrinsieke motivatie in beweging komen. Pas als mensen een verbinding kunnen leggen tussen wat hen drijft en de verandering, beklijft daadwerkelijk het nieuwe gedrag. Ook nadat de trainingen zijn geweest en de strategiememo’s van het prikbord verdwenen zijn. Wakker je de intrinsieke motivatie niet aan, dan zal je zien dat medewerkers na een half jaar weer langzaam terug vallen in hun oude gedrag.
Om te zorgen dat mensen daadwerkelijk blijvend veranderen is het belangrijk om naast een missie en visie een duidelijk veranderverhaal te hebben, waarin voor iedereen helder wordt waar de organisatie voor staat en gaat. Waarom doen we de dingen die we doen? Dit verhaal nodigt medewerkers uit om te gaan ervaren wat de verandering voor hen betekent.
Een verhaal is krachtig omdat het helpt informatie een duidelijke context te geven. We kunnen informatie plaatsen in deze context, waardoor het blijft hangen. En omdat we er iets bij kunnen voelen. Ons handelen wordt immers bepaald door emoties. Dus niet slechts de cijfers, feiten en strategische besluiten communiceren, want…


If you won’t feel it you won’t remember it – Bob Dickman.

Een goed veranderverhaal is….

Authentiek
Laat jezelf zien. Dat geeft jouw medewerkers namelijk de mogelijkheid om zich intrinsiek aan het veranderverhaal te verbinden. Zorg dat je als leidinggevende de verandering omkleedt met een voorbeeld uit je eigen ervaring. Laat daarin zien hoe jij de organisatie voor je ziet, en wat het nieuwe perspectief voor jou persoonlijk betekent. Wat is voor jou de essentie en waar ben je trots op? Wat verwacht je van je collega’s en hoe wil jij ze helpen om in te stappen?

Geeft richting
Laat je verhaal aansluiten bij de missie en visie van de organisatie en zorg dat het concreet en tastbaar is voor je medewerkers.

Relevant en aansluitend bij de context
Gebruik een voorbeeld dat iedere medewerker in jouw organisatie herkent en begrijpt. Als je dat goed doet, dan zal je zien dat je iedere keer je verhaal net iets anders vertelt omdat je aansluit bij je toehoorder. Dit terwijl je missie wel steeds hetzelfde blijft.

En tenslotte….kernachtig
Hou het kort, krachtig en behapbaar. Niemand komt in beweging als er toch stiekem in gedrag naar een schaap met vijf poten wordt gevraagd.

Kortom, een goed verhaal is onmisbaar om een verandering ook daadwerkelijk te laten beklijven.

Sparren over veranderen?
Neem contact op met Evelien Bults, Senior Consultant of Marije Hautvast, Managing Consultant.

Meer lezen?
Kijk ook eens naar deze blog met tips over hoe je kernwaarden kan inzetten om gedrag van medewerkers te beïnvloeden. Of lees meer over verandermanagement.