Veranderen is…gewoon een goed verhaal

Evelien Bults en Marije Hautvast Net als andere organisaties bewegen gemeenten zich in een dynamische, steeds veranderende context. De participatiemaatschappij, de Omgevingswet, toenemende digitalisering en automatisering: het vraagt andere competenties van gemeentelijke organisaties en haar ambtenaren.