Urk, Felix van

 • Senior consultant
 • Ik adviseer overheden en maatschappelijke organisaties op het gebied van evaluatievraagstukken, de ontwikkeling en toepassing van prestatie indicatoren en het meten van (maatschappelijke) doeltreffendheid en impact. Tevens ontwerp en verricht ik beleidsonderzoeken en -evaluaties.

  Wat werkt (niet), hoe werkt het, voor wie, en waarom? Hoe meten we dit? Wat doen we als het moeilijk blijkt effecten vast te stellen? Hoe pas ik evidence-based inzichten en interventies toe binnen mijn beleid? Hoe verbeter ik mijn uitvoering op basis van onderzoek en wie doet dan wat?

  Deze vragen help ik beantwoorden. Voor gemeenten, provincies en het Rijk en voor instellingen op de terreinen van werk en inkomen, zorg en onderwijs. Vanuit de gedrevenheid om publieke dienstverlening te verbeteren.

  Ik heb een achtergrond in internationaal evaluatief (wetenschappelijk) onderzoek, en voerde diverse effectiviteits- en procesevaluaties uit in Nederland (Berenschot en VUmc), Engeland (University of Oxford) en de Verenigde Staten (RAND Corporation). Uitgangspunt hierbij is altijd om samen verbeteringen te vinden die uitgaan van de kracht van mensen en wat ze kunnen, en niet hun beperkingen.

  Vraagt u zich af hoe u (nog) effectiever veranderingen kunt implementeren, of hoe u de resultaten hiervan beter in kaart kunt brengen voor uw organisatie, uw partners en de mensen waarvoor u het doet? Neem dan gerust contact op.

 • Samen vaststellen waar u staat en naartoe wilt, en hoe u daar gaat komen. Ondersteund door robuust onderzoek, vormgegeven in de praktijk.