Gevel, Fleur van de

  • Junior consultant
  • Onderwijs is bij uitstek het thema waarvan iedereen het erover eens is dat het belangrijk is. Onderwijs gaat over de toekomst van onze samenleving en alle mensen die deze samenleving vormen. Daarmee ligt een grote verantwoordelijkheid in de sector. Gelukkig is de onderwijssector een grote sector die vele partners kent om deze verantwoordelijkheid te dragen. Berenschot is er daar één van!

    Vanuit onze kennis, expertise en met name ervaring helpen wij overheden, schoolbestuurders en scholen het beste onderwijs vorm te geven. Dit doen wij door te helpen met alle aspecten omtrent beleid, bestuur, samenwerking, innovatie, bedrijfsvoering en kwaliteit. Door een resultaatgerichte aanpak en diepgaande kennis van de onderwijssector zijn wij in staat om samen met onze opdrachtgevers écht stappen vooruit te zetten.

  • Met diepgaande sectorkennis tot een resultaatgerichte aanpak komen zodat we samen écht stappen vooruit zetten