Gortemaker, Frank

Senior consultantf.gortemaker@berenschot.nl0613000602Frank is economisch socioloog en werkt bij Berenschot als senior consultant benchmarking & bedrijfsvoering. Daar is hij actief in formatie- en doelmatigheidsonderzoeken, benchmarks en kostprijsanalyses. Vanuit een economische en sociologische achtergrond benadert hij organisatievraagstukken vanuit een kwantitatieve invalshoek, reduceert hij complexiteit en heeft oog voor organisatiebelangen en de mensen achter de cijfers.Hij is getraind in Lean/Six Sigma (Green Belt) en heeft ervaring met het doorlichten van processen en het maken van verbetervoorstellen die direct toepasbaar zijn en rendement opleveren. Zijn expertise ligt op het gebied van het modelmatig berekenen, vergelijken en analyseren van kosten en formatie.Frank werkt regelmatig voor samenwerkingsorganisaties, veelal in het onderwijs, maar ook bij gemeenten, waterschappen, zbo's en goede doelen instellingen. Hij heeft recent meegewerkt aan de evaluatie van de samenwerking binnen de UvA-HvA. Daarnaast heeft hij de formatie geanalyseerd van Stichting Boor en ondersteund bij reorganisatieplannen van de universiteit Tilburg en Eindhoven.Onderwijs leidt mensen op voor een betere toekomst. Ik lever daaraan graag een bijdrage door onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het efficiënt en effectief inrichten van hun bedrijfsvoering.