Oudshoorn, Fransje

Consultantf.oudshoorn@berenschot.nl0613907783Als adviseur denk ik graag mee over oplossingen in de fysieke omgeving, zodat we óók over 100 jaar nog een leefbaar Nederland hebben. Echter, door de beperkte ruimte, het veranderende klimaat en technische innovaties nemen de problemen en de complexiteit binnen de fysieke omgeving verder toe.Oplossingen liggen niet alleen in technische mogelijkheden zoals warmtenetten, slimme mobiliteit en adaptieve ruimtelijke oplossingen, maar zullen ook gevonden moeten worden in de praktische en maatschappelijke inpassing. Binnen Berenschot houden we ons bezig hoe deze oplossingen bestuurlijk in te passen en uitdagingen gezamenlijk op te pakken.Als technisch bestuurskundige verbind ik de technisch-inhoudelijke kennis van deze maatregelen met de belangen van personen en organisaties. Ik ben inhoudelijk gedreven, ik heb een brede blik op vraagstukken en ik ben doortastend en kritisch in mijn werk. Dit leidt ertoe dat ik gemakkelijk de inhoud induik, zonder dat ik mijzelf verlies in de complexiteit van deze ontwikkelingen. Om een leefbaar Nederland te kunnen waarborgen dienen we de opgaven gezamenlijk op te pakken. Ben je benieuwd wat wij concreet binnen deze uitdagingen voor je kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met mij op.Samen de wereld een stukje mooier maken