Dalfsen, Frederik van

Managing consultantf.vandalfsen@berenschot.nl0650254262Over mijVan elke euro die we verdienen, leggen we via allerlei belastingvormen zo’n 50% apart. We doen dat met een redelijke vanzelfsprekendheid. We krijgen er natuurlijk ook veel voor terug. We lossen collectief, met elkaar dus, ontzettend veel vraagstukken op. Sterker nog, ons dagelijks leven is er vrijwel volledig van afhankelijk. De omgeving die er netjes uitziet, het OV, de riolering, drinkwater, onderwijs…ga maar door. Soms doen we dat gezamenlijk onder de vlag van ‘de overheid’ en tegenwoordig ook meer en meer als ‘burgers’ onder elkaar.Grote woorden maar ook de essentie van ‘waarom’ ik geniet van het zijn van adviseur bij Berenschot. Ik mag elke dag mijn opdrachtgevers helpen om maatschappelijke vraagstukken beter op te lossen en dat zo slim mogelijk te organiseren. Hoe komen we samen tot zoveel mogelijk en de juiste publieke waarde? Dat doet er toe, en dat geeft voldoening.Ik werk vooral voor gemeentebesturen. Gemeenten zijn meer en meer de laag binnen onze overheid die staat voor de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. En waar dus ook gewerkt moet worden aan de oplossingen daarvoor. Dat kunnen ze niet alleen. Die twee feiten maken dat de wereld van gemeentebestuurders op dit moment bijzonder uitdagend en veeleisend is. Ik richt me in die woelige wereld van het lokaal bestuur vooral op de volgende twee grote vraagstukken:(Bestuurlijke) Toekomstvraagstukken - Wat is het belang van onze gemeenschap en gebied, welke stip op de horizon streven we na? Hoe richten we de energie van mensen en partners: ondernemers, kennispartners, die van onszelf als overheid? En welke vorm van organisatie en bestuur maakt het mogelijk de belangen van onze gemeenschap en ons gebied zo goed mogelijk te bedienen? Concrete projecten zijn toekomstvisies, onderzoeken naar bestuurlijke toekomst, strategische verkenningen en begeleiding van (ambtelijke) fusietrajecten.De participatiesamenleving in de praktijk - Dat de relatie tussen samenleving en overheid aan het veranderen is, is een waarheid als een koe. Máár, de praktische uitwerking van die verandering voor gemeenten is nog vooral een vraagteken. Hoe bouwen we nu in praktische zin samen (samenleving en overheid) aan oplossingen die we samen de moeite waard vinden? Wat werkt, en wat werkt niet? En hoe kun je samen leren er beter in te worden?Waar ik nu aan werkIn beeld brengen van de kwaliteit van lokale democratie in diverse gemeentenBeleidskaders 'participatie' of 'participatief werken' helpen formuleren samen met gemeenteradenDe doorontwikkeling van de Samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) helpen vormgevenDe leergang Taaie Thema's en Duivelse Dilemma's organiseren samen met de Vereniging voor Groninger Gemeenten (VGG)Orde brengen in lastige vraagstukken, energie richten van mensen en dat vanuit goede onderlinge relaties!