Duivenvoorde, Gijs

  • Managing consultant
  • Het organiseren van innovatie is een van mijn passies. Zoeken naar de ideale balans tussen vrijheid om te experimenteren en structuur om te kunnen sturen is vaak de uitdaging. Rekening houden met duurzaamheid is steeds een belangrijke component. De uitkomst van de zoektocht, en  ook de zoektocht zelf,  is zelden dezelfde – dat is wat het werk als adviseur zo uitdagend maakt. Vanwege de collega’s en vrije manier van werken is Berenschot een ideale werkgever voor mij.

    Oplossingen moeten passen in hun omgeving. In projecten vind ik het daarom belangrijk om rekening te houden met 3 dingen. Ten eerste zijn inhoudelijke kennis, ervaring en strak projectmanagement belangrijk. Ten tweede is contact maken met mensen en hun echte belangen doorgronden een randvoorwaarde. Kansen liggen namelijk op de kruispunten van belangen. Techniek en technologie zijn vaak middelen en geen doel.

    Een derde punt wat ik belangrijk vind in een project is om pas te stoppen als het echt klaar is. Dus niet alleen een innovatieadvies presenteren, maar ook zorgen dat een team er mee kan en wil werken.  Dat gaat verder dan sheets maken, en omvat ook – bijvoorbeeld – het finetunen en detailleren van een innovatieroadmap, zorgen dat een innovatieproces beschrijving echt werkbaar is, samen formats en templates maken etc.

    Een boek wat mij onlangs geïnspireerd heeft, is ‘doorbreek de cirkel’ van Arend Ardon. Het heeft mij nog bewuster gemaakt van mijn eigen rol in een verandering. Voor een samenvatting zie: https://www.youtube.com/watch?v=SG5O5YYf_rw

  • Het organiseren van innovatie is een van mijn passies. Zoeken naar balans tussen vrijheid om te experimenteren en structuur om te kunnen sturen is vaak de uitdaging.