Booij, Hanna Marije

Senior consultanth.booij@berenschot.nlAls kunst- en cultuurliefhebber help ik zowel overheden als instellingen de waarde van cultuur te vergroten. Als dat lukt ben ik in mijn element. Ik geloof dat kwalitatieve en kwantitatieve argumenten elkaar versterken. Dus in mijn werk ga ik daar naar op zoek zodat ik samen met opdrachtgevers het bestaansrecht van culturele voorzieningen over de bühne kan brengen. De onderzoeken die ik doe betreffen strategische en bedrijfsmatige opdrachten, culturele herbestemmingen, haalbaarheidsstudies en monitoring van (sub-)sectoren, zowel op nationaal als regionaal en lokaal niveau. Met mijn adviezen draag ik bij aan een kleurrijke en toekomstbestendige culturele sector. Daarnaast publiceer ik met enige regelmaat samen met mijn collega’s over de kunst- en cultuursector. Zo hebben wij onlangs de ‘Collectieve selfie: Beter zicht op de Beeldende Kunst’ opgeleverd. Dit is een nulmeting van de sector in opdracht van het Mondriaan Fonds waarin kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de beeldende kunstsector beschikbaar is gemaakt. Ook ben ik medeauteur van de handreiking van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin wordt ingegaan op de vraag hoe lokale overheden cultureel ondernemerschap kunnen stimuleren. Binnenkort verschijnt tevens ons artikel over het belang van cultuureducatie, en in het bijzonder de waarde van muziekscholen, in een landelijke publicatie van het LKCA.Bijdragen aan een kleurrijke en toekomstbestendige culturele sector