Schouten, Hannelore

Managing consultanth.schouten@berenschot.nl0614430395Het ‘hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019 -2022’ betekent een enorme uitdaging voor zorgprofessionals. Zij moeten echt anders gaan (samen)werken om op de werkvloer invulling te geven aan het toepassen van eHealth, nieuwe samenwerkingsvormen in de regio en samen beslissen. Mijn drijfveer is het in co-creatie met zorgprofessionals duurzaam optimaliseren van zorgprocessen, met name binnen ziekenhuizen en GGZ instellingen. Het ontwerpen en implementeren van strategische herijking, het verbeteren van de efficiency, het implementeren van zorginnovaties en het ontwerpen van en verhuizen naar nieuwe zorgomgevingen; met veel plezier werk ik aan deze trajecten.In co-creatie de zorg continue verbeteren.