Reterink, Hans

Managing consultanth.reterink@berenschot.nl0655364739Ik adviseer organisaties in de zorg en het openbaar bestuur over organisatievraagstukken rond de informatievoorziening. Dat kan gaan over de eigen informatievoorziening maar ook over stelsels en onderlinge samenwerking.Hoe kan ICT bijdragen aan meer handen aan het bed? Welke samenwerkingsvormen rond informatievoorziening zijn mogelijk en effectief? Hoe kunnen we een innovatief project met openbare data en AI uitvoeren om de juiste keuzes te maken bij maatschappelijke vraagstukken? Welke randvoorwaarden en governance moeten we inrichten om te zorgen voor een effectieve informatievoorziening?Ik help om deze vragen te beantwoorden. Voor maatschappelijke instellingenen gemeenten, provincies en het Rijk. Met een focus op tastbare duurzame resultaten voor de maatschappij.Ik heb een achtergrond in moleculaire biologie en bedrijfskunde met een voorliefde voor innovatieve projecten die mensen in staat stellen hun werk beter te doen en de maatschappij vooruit te helpen.Vraagt u zich af hoe u moet omgaan met nieuwe ICT technieken, deze moet besturen en hoe daarbij samenwerking tot stand kan worden gebracht met een oog op de mensen voor wie het allemaal is bedoeld? Neem dan gerust contact op.25 jaar adviseur bij Berenschot. Ik help organisaties in de zorg en in het openbaar bestuur om te gaan met organisatie - en ICT vraagstukken. Bereikt samen met de betrokkenen duurzame resultaten met aandacht voor proces, mensen en inhoud.