De (genees)kracht van cijfers....

Meten levert meer op dan alleen maar weten. HR-professionals met een (actieve) strategische positie in de organisatie maken meer gebruik van instrumenten voor HR-processen en meten naar verhouding meer de uitkomsten van HR-processen dan HR-professionals met een mindere strategische positie. En dat meten levert meer op dan alleen maar weten.