Sylva, Hella

Senior consultanth.sylva@berenschot.nl0651370401dr. Hella Sylva studeerde af in de Arbeids- en Organisatiepsychologie waarna zij als promovenda aan de Amsterdam Business School onderzoek heeft gedaan naar proactief gedrag op de werkvloer en de relatie met werkprestaties en loopbaansucces. Naast onderzoek heeft zij in die functie onderwijs gegeven in het HR-domein. Als adviseur bij Berenschot is zij onder andere betrokken bij projecten op het gebied van beloning, arbeidsmarktontwikkeling, inzetbaarheid, HR analytics en de HR functie. Daarnaast is zij medeauteur van verscheidene onderzoeks- en benchmarkrapporten waaronder ‘Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement’ en HR Trends. Zij is gespecialiseerd in onderzoek en het vertalen van resultaten naar inzichten voor het HR-domein. In haar werk legt ze graag de verbinding tussen wetenschap en praktijk.