Sylva, Hella

Senior consultanth.sylva@berenschot.nl0651370401drs. Hella Sylva studeerde af in de Arbeids- en Organisatiepsychologie waarna zij als promovenda aan de Amsterdam Business School werkzaam is geweest. In die functie heeft zij onderzoek gedaan en onderwijs gegeven in het HR-domein. Als adviseur bij Berenschot is zij onder andere betrokken bij projecten op het gebied van beloning, arbeidsmarktontwikkeling, inzetbaarheid, flexibilisering en inrichting van de HR functie. Daarnaast is zij medeauteur van het benchmarkonderzoek ‘Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement’ en voert zij in samenwerking met de UvA onderzoek uit naar de inrichting van de HR functie. Zij is gespecialiseerd in onderzoek en het vertalen van resultaten naar inzichten voor het HR-domein.