Straten, Ingrid van

Senior consultanti.vanstraten@berenschot.nl0610947441Als adviseur ben ik zeer ervaren in het ontwikkelen van financieringsvoorstellen en business plannen voor met name internationale projecten. Mijn opdrachtgevers zijn Nederlandse organisaties die een project willen uitvoeren in een opkomende markt. Financiering is vaak het struikelblok. Ik help mijn klanten bij het tot stand komen van een goed onderbouwd projectplan en het verkrijgen van financiering, zoals subsidie. Mijn klant mag verwachten dat ik een actieve rol inneem, kritisch meedenk over de haalbaarheid van het project, verbeter suggesties doe en concreet werk uit handen neem, zoals het schrijven van het plan/aanvraag. Ik voel me verantwoordelijk voor het resultaat.Daarnaast heb ik ervaring met het opzetten van uitvoeringsorganisaties voor subsidieprogramma's. In dit geval zijn mijn opdrachtgevers (onderdelen van) ministeries en beoordeel ik subsidieaanvragen.Ik vind het mooi dat mijn werk bijdraagt aan het verbeteren van de lokale omstandigheden door bijvoorbeeld het creëren van werkgelegenheid of toegang tot energie en water. Mijn voldoening krijg ik door klanten te helpen om het project te realiseren, waardoor zij hun doelstelling behalen.Getting things done!