Pielage, Iris

Junior consultanti.pielage@berenschot.nl0611857263Iris is als junior consultant werkzaam binnen de sector Kunst en Cultuur en put in haar advieswerk uit een combinatie van haar analytische kwaliteiten en haar kennis van de cultuursector in praktijk als uitvoerend musicus. Ze heeft haar master Organisatiepsychologie cum laude afgerond aan de Erasmus Universiteit. Vanuit haar passie voor muziek rondde ze daarnaast de zesjarige studie zang (Zuid-Amerikaanse muziek) af aan het Codarts Conservatorium te Rotterdam. Bij Berenschot richt Iris zich op allerlei vraagstukken binnen de Kunst en Cultuur sector. Zo doet zij onder andere opdrachten voor het Nederlands Philharmonisch Orkest en Nederlands Kamer Orkest en voor de provincie Flevoland. De onderzoeken die zij doet betreffen strategische en bedrijfsmatige opdrachten binnen de culturele sector, zowel op nationaal en regionaal als lokaal niveau. Iris is analytisch sterk en werkt resultaatgericht, maar heeft ook aandacht voor sociale dynamieken binnen organisaties. Door haar brede achtergrond is zij goed in staat vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te belichten; haar universitaire achtergrond maakt dat ze complexe vraagstukken goed kan doorgronden, waarbij haar ervaring binnen de podiumkunsten resulteert in begrip en kennis van de cultuursector in praktijk. Dit samen zorgt ervoor dat ze organisaties vooruit helpt, niet alleen op basis van feiten en cijfers, maar evenzeer op basis van waarden en belangen. De combinatie van haar academische achtergrond met haar werk als uitvoerend musicus, maakt dat ze als extern adviseur een waardevolle bijdrage kan leveren aan de culturele sector; zowel binnen cultuur-producerende instellingen, als binnen gemeenten, provincies en het rijk.Bijdragen aan een toekomstbestendige, diverse cultuursector.