Samen innoveren: met zes stappen gaat het continu beter

Dat het samen beter gaat is een idee dat tegenwoordig in alle werkvelden leeft: in de zorg, het onderwijs en de industrie; wat betreft leidinggeven, keuzes maken, of –en daar heb ik het in deze blog graag over– innoveren. Want samen innoveer je niet alleen sneller, maar ook met sterkere resultaten.

Dat het samen beter gaat is een idee dat tegenwoordig in alle werkvelden leeft: in de zorg, het onderwijs en de industrie; wat betreft leidinggeven, keuzes maken, of –en daar heb ik het in deze blog graag over– innoveren.

Want samen innoveer je niet alleen sneller, maar ook met sterkere resultaten.

Met een heldere aanpak en samenwerkingsstrategie benut je de voordelen van samenwerken én voorkom je de nadelen. Want ja, die zijn er ook. Hoe vervelend is het om samen te werken als je verschillende ambities hebt? Of verschillende belangen? Te weinig budget?

Berenschot begeleidt innovatiesamenwerkingen op verschillende technologiegebieden, volgens de inmiddels beproefde Cluster Innovatie cirkel, die is ontwikkeld door collega Erik Teunissen. Zes stappen waarmee we de samenwerkende partijen verbinden, het innovatiecluster versterken, de ontwikkelingen versnellen en bovendien kennis verdiepen.

Analyse

In de analysefase worden kansen in kaart gebracht, als opstap naar het maken van keuzes. Het gaat hier om technologiegedreven vragen als ‘Welke ontwikkelingen zijn er gaande?’ en  ‘Welke innovaties zijn nodig om interessante toepassingsvelden te kunnen bedienen?’, maar ook om commerciële vragen als ‘Wat zijn de marktverwachtingen?’ en ‘Op welke sterktes kunnen we ons (nog) onderscheiden van andere partijen?’

Roadmapping

In navolging op de analyse worden in een roadmap keuzes gemaakt, doelen gesteld en de activiteiten om die doelen te behalen in een tijdslijn geplaatst. Op deze manier wordt het voor alle samenwerkingspartners duidelijk wat hen de komende tijd te doen staat. Ook wordt duidelijk welke competenties er nodig zijn in het innovatiecluster, waardoor het soms gewenst is nieuwe partijen te laten aansluiten in deze fase.

Project- en programmaontwikkeling

Om elke stap in de roadmap worden projecten geformuleerd. Op deze manier wordt het grotere doel aan het einde van de roadmap opgedeeld in behapbare stukken. Meerdere projecten samen kunnen een programma vormen. Elk project kent zijn eigen deelconsortium, doelstellingen, planning en budget.

Financiering

Om de geformuleerde projecten daadwerkelijk van start te kunnen laten gaan is financiering nodig. Innovatieprojecten kenmerken zich door een risico. Het is immers niet gezegd dat het lukt een oplossing te vinden voor het gestelde doel. Bovendien zijn vaak relatief veel investeringen nodig, voordat het product daadwerkelijk op de markt komt en de investeringen terugverdiend kunnen worden. Berenschot heeft een team van (subsidie)adviseurs die u kunnen helpen financiering te vinden.

Project- en programmamanagement

Samenwerkingsprojecten verlopen niet altijd vanzelf. Bovendien richten de bedrijven hun aandacht bij voorkeur op de daadwerkelijke innovatie. Berenschot verzorgt daarom graag het project- en programmamanagement voor u.

Business development

De laatste stap in de cirkel (die overigens niet het einde van de samenwerking hoeft te betekenen) is het verzilveren van de innovaties. Samen met de clusterpartners gaan we op zoek naar klanten en marktingangen, eventueel in samenwerking met nieuwe partners. Ons uitgebreide netwerk in een breed palet aan sectoren komt hierin goed van pas. Marketing- en communicatieactiviteiten kunnen deel uitmaken van deze stap.

De stappen worden iteratief uitgevoerd, de cirkel begint steeds weer opnieuw. Instappen kan op elke gewenste plek, afhankelijk van de behoeften en vorderingen van het innovatiecluster op dat moment.

Auteur: Irma Oosterom-van Roest

Irma Oosterom-van Roest werkt als consultant bij Berenschot en begeleidt innovatieclusters op diverse technologische thema’s om continu te versnellen en versterken.

Meer weten? Ga naar www.berenschot.nl/sameninnoveren