Leijenhorst, Jan van

Managing consultantj.vanleijenhorst@berenschot.nl0612612180Uw organisatie is in beweging en daardoor kan er schade worden opgelopen in de samenwerking of komt u in botsing, intern of met een andere partij. Ik help u bij het repareren en het uitdeuken van die schade. Dat kan in verschillende rollen: Als interim- en programmamanager, als facilitator van politiek-bestuurlijke veranderprocessen, als voorzitter, als coach en sparringpartner.Opgeleid als psycholoog maar gepokt  en gemazeld in de bestuurlijke en politieke praktijk als raadslid, later als wethouder in Utrecht en vervolgens bij de VNG werk ik sinds 2006 als adviseur bij Berenschot.In mijn vrije tijd hou ik, bij voorbeeld als bestuurder of toezichthouder, voeling met de wijze waarop gemeenten en instellingen beleid in de praktijk vorm geven. Mijn kennis en ervaring op die verschillende terreinen combineer ik in een op samenhang en binding gerichte aanpak.In complexe krachtenvelden en bij tegenstrijdige belangen, weet ik mijn weg te vinden. In crisis- of complexe situaties blijf ik kalm en schrik niet terug voor het maken van keuzes. Als feedback krijg ik regelmatig te horen dat mijn senioriteit, doortastendheid en open houding vertrouwen oproept. Bent u benieuwd naar mogelijkheden voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met mij op via jvl@berenschot.nl of 06 - 12 6 12 180. Enkele successen: - In een ingewikkeld krachtenveld in Utrecht gemeentebreed draagvlak gerealiseerd voor opvangvoorzieningen voor de dak- en thuislozen en verslaafden in alle wijken;- Draagvlak gecreëerd bij onderwijsbesturen in Utrecht voor een meerjaren huisvestingsplan waarbij over de grenzen van de denominaties heen het gezamenlijk gemeentelijk belang werd gezocht;- Vanuit een crisissituatie binnen hoge onderwijs instelling Mt en CVB in zuivere verhoudingen in gesprek gebracht; onderliggende problemen zichtbaar gemaakt als opmaat naar een groter oplossingsgericht verandertraject;- Een sturende rol als interim secretaris RvB bij een zorginstelling waar het overleg tussen RvB en MT in een impasse was geraakt. Via een programmatische aanpak kwam de beweging op gang en werden de doelen bereikt..Er is schade opgelopen in de samenwerking of er zijn er botsingen, intern of met een andere partij. Ik help u bij het repareren en het uitdeuken van die schade: dat kan vanuit verschillende rollen met de focus op inhoud en verbinding.