Case Maakindustrie | Productiviteitsverbetering bij onderdelenproducent in de hightech industrie

Verhogen van de productiviteit van operators én optimaliseren van het aantal draaiuren van het machinepark Voor een tier-1 leverancier van het grootste hightech bedrijf van Nederland, is een onderzoek gedaan naar hoe de interne supply chain kan worden verbeterd om zo de afgesproken leverbetrouwbaarheid te garanderen.

Verhogen van de productiviteit van operators én optimaliseren van het aantal draaiuren van het machinepark

Voor een tier-1 leverancier van het grootste hightech bedrijf van Nederland, is een onderzoek gedaan naar hoe de interne supply chain kan worden verbeterd om zo de afgesproken leverbetrouwbaarheid te garanderen.

In navolging van deze opdracht heeft Berenschot tweemaal een verdiepend onderzoek gedaan naar de productiviteit van een van de productiebedrijven. Hierbij stond het optimaal benutten van de resources, zowel mens als machine, centraal: er wordt pas waarde gecreëerd als het machinepark draait.

Aan de hand van een tijdstudie is de huidige productiviteit van de medewerkers en de machinebezetting in kaart gebracht. Hiervoor hebben wij de multi-moment opname functionaliteit van onze tijdstudie-app gebruikt.

De resultaten hebben inzichtelijk gemaakt dat zowel de productiviteit van de medewerker, als de bezetting van de machines een stuk hoger kan.

Gezamenlijk zijn een aantal verbeteracties bedacht (o.a. lean methodieken als operationeel management en capaciteitsplanning), waarmee de organisatie vervolgens zelf aan de slag is gegaan.