Wiltink, Jesse

Senior consultantj.wiltink@berenschot.nlEr zijn momenteel diverse ontwikkelingen die de samenwerking tussen samenleving, overheid en bedrijfsleven doen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het inpassen van de omgevingswet of de aandacht die de participatiesamenleving krijgt. Daarnaast zijn er op tal van maatschappelijke terreinen innovaties noodzakelijk. Neem de energietransitie of het inpassen van zelfrijdende voertuigen in de openbare ruimte. De praktische uitwerking van deze veranderingen is vaak niet duidelijk.Dit zijn precies de onderwerpen waar ik, als bestuurskundige, enthousiast van word. Het nadenken over, en het  creëren van, andere samenwerkingsverhoudingen tussen en binnen bedrijven, overheden en burgers. Wat werkt, en wat werkt niet? Het belang van zowel inhoud als proces. En de politieke dimensie die deze vraagstukken complex maakt.In opdrachten gebruik ik, waar nodig,  participatieve en interactieve instrumenten als alliantiefabrieken, werkplaatsen en de dialoog met de samenleving. Daarnaast heb ik ook ervaring met opdrachten met een meer oordelend en evaluatief karakter.Huidige en recent afgeronde projecten:Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven - SGEProgrammavorming Nieuwe Energie Overijssel – Provincie OverijsselAnalyse van de maatschappelijk en economisch toegevoegde waarde van Groningen Airport Eelde – Aandeelhouders GAEGebruiksvergoeding systematiek aanpassen op nieuwe Europese regelgeving – ProRailProcesevaluatie Tram Vlaanderen Maastricht – Gemeente Maastricht & Provincie LimburgReview Programma Topsector Logistiek – Connekt (IenM)Diverse AlliantiefabriekenRuimte voor zonWEpodsDuurzaam initiatieven Den HaagDialoog met de samenleving in LansingerlandFunctiemix in Primair OnderwijsOrganiseren van samenwerking met enthousiasme én gevoel voor politiek-bestuurlijke complexiteit